10

هــــــــــــــا سلام!

ما اومدیم

امتحانامون تمو م شد بلخره

بابام گفته اگه معدل زیر 19 بشه نگات نمیکنم

منم بهش افتخار ندادم

+حالا حالا ها هسم خدمدتون

/ 5 نظر / 5 بازدید
لوسک

معدل زیر 19 بشه منم نگات نیکنم[نیشخند]

لوسک

[بغل]

لوسک

انقده خستمه خوابمم نمیاد دلم میخواد یکی رو کت و کولم راه بره[ابرو]

لوسک

یه مدتی هس ازش بی خبرم خیلی ناناحن هستم و دلم واسش تنگولیده [افسوس] ینی منو فراموش کرده [نگران]

لوسک

[متفکر]یهوووی غیبت میزنه هااااااااا