24

الکی خوشیم واسه خودمون

بعله هستیم درخدمتتون

:))

/ 2 نظر / 9 بازدید
ارغوان

قالب نو مبارک[پلک]

سارا

لجم می گیرد وقتی عــ ـاشـ ـقــ ـانـــــه هـــــایـــــم را می نویسم بـــرای تـــو... اما همه می خوانند الا تـــ ـــو ! [گریه]