7

امروز به افتخار لوسکیم میخوام چنتا صٌبت حکیمانه نویسم

اخه صٌبتامو دوس داره و منمنیشخند

+خدایــــــــــــا؟ تو کیو داری بغلت کنه؟؟؟

اخه خیلی ارومی!!!!!!!!!!سوال

 

+خواب میبینم ندارمت خودت بیدارم کن*قلب

+دقت کردی دل میگه آرهــــــــــــــــ    تجربه میگه خـــــــــفـــــــــــــــــهمتفکر

+چقد سخته بخوای به یه نفهم بفهمونی که نمیفهمه {مخاطب!}کلافه

+همه ی دنیا یه طرف  گریه تو هم همون طــــــــــــــــــرفــــــنیشخند

+هنوز هم بهترین شغل دنیا داشتن پدر پولداره!قهقهه

+بقوله دوسمون ع: بعضی از مهمونا حبیب خدا نیسن عذابه الهی اند!خنده

+الان مونده پسرا فقط یه شکم بزان  وگرنه ارایششون که حرف نداره!{مخاطب}تشویق

 

+من بنده دیگه عرضی ندارمازین صٌبتا که کردم!نیشخندزبان

/ 4 نظر / 9 بازدید
لوسک

یک از یک حکیمانه تر بود[نیشخند][ماچ]

لوسک

چقد بهترین شغل دنیا میچسبه[رویا]

[چشمک][تماس]