/ 8 نظر / 16 بازدید
عاشقانه های حوا

باد که میزند مـــﮯ پذیرم ، بادبادک ها به هیچ پیامبرﮯ ، ایماטּ نیاوردند تنها ما بودیم / که قرقره میکردیم / نخ هایــﮯ که از آسمان دورمـاטּ پیچیدند باد که میزند باور میکنم / سیب از هیچ اعتقادﮯ / آویزان نبود ... تنها حوا بود که میدانست / جاذبه ، سرگرمــﮯ ِ افتادنی هاستــ

مهشاد و امین

سلام آجی جونم چطوری ؟؟؟ منو امین به هم رسیدیما نمیخوای بیای پیشم ؟؟؟؟؟؟؟[ماچ] منتظرتم

عاشقانه های حوا

میپرسم و تو مثل شاگردی سفارش شده جواب میدهی میدانی هر چه بگویی قبول میشوی

من

چقدر لوووووووووووووووس[سبز]

رماس

دیوانه ام می كند ...! فكر اینكه .. زنده زنده .. نیمی از من را .. از من جدا كنند !! لطفا ... تا زنده ام بــــــــــــــــــمان

من

لووووووووووووووس[سبز]

ارغوان

[سبز]