18

میدونی خیلی بده وقتی حس کنی

خَریت زیادی بهت دست داده

مخصوصا وقتی بهش فک میکنی

میبینی طرف اومد

                         اومد و زد و خورد و  برد و...

تنها چیزی که کف دستت گذاشت

یه جفت گوش مخملی بزرگ

           به اضافه ی یه لبخند تمسخرامیزه کجکی گوشه ی لبش

که تو اخرین دیدار تو ذهنت واست یادگاری گذاشت

            بدترازاینه که

بمحض یادآوری این رابطه

فقط      خَـــــــــــــریـــــت        خودته که یادت می افته!!!!!!!!!!!

 

+میگم به عشق تو نگاه اول اعتقاد داری ؟ یاباز ازجلوت ردشم؟؟؟؟؟؟؟؟ :)

+ازنسل سوخته ی ما که گذشت

موندم این نسل پدرسوخته ی بعدماچه خواهد کرد؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
ارغوان

انگاری حالا هم که اومدی با اعصاب داغون اومدی[وحشتناک]

شهرام

نسل شما که هنوز نسل شماست... نسل جدیدی فعلا در کار نیست... دور دور شماست عزیزم... :)