8

نشستم پای نت مامانم میاد لپمو میکشه میگه لاولیه من

میگم وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوابرو

میگه لاولیه بیشعورخمیازه

 

{مامانه داریم ما*}

/ 6 نظر / 11 بازدید
لوسک

[ماچ]پس لاولی داری ناقلا[پلک]

لوسک

[قهقهه]منِ شو ندیدم [خجالت][خجالت]

لوسک

پیشی جونم نیستی؟؟؟[ناراحت]

لوسک

شبت بخیر[خمیازه]

لوسک

خو چی شد که بعد از اون همه خنده ناناحت شدی[تعجب]

لوسک

پیشی جونم یه چی کوچولم شده زیر نظرام بنویس بخونم روحیم وا شه [پلک]