9

خُ الان شوما بوگو چیکار کنم؟

لطفن بیاید بمن فُش های دری وری و بیشوری یاد بدهید یول

فُش کم آوردم خُ

الانه که دهَنَم را بـ....ائد نگران

یمن فُش یاد بدید سری!

 

+دلم میخاد فخط یه بار فخط یه بار تُف کنم بخوره تو صورتش آویزونش کنهعصبانی

+چیکا کنم هرچی دینی موخونم نمیره تو مُخم حس میکنم هیچی نیدونم

+ریاضی 20میشویم سوز به دلتانزبان

+ناخونامو بلند کردم لاک سبز یشمی رنگ چشامم خریدم{ایکون تعریف از خود}عینک

+جدیدا خیلی خز شدما

+هی من میام نقاش میکشم میزنم به دیوار اتاق بعد میام میبینم نیس

فک کنم  تُپُل برداشتهمتفکر

+دلم میخاد برم تو کوچه بزنم زیر آواز

{اگه ماه شبم بشی چی میشه یک شب که هزار شب نمیشه

درخانه ی ما رونق اگر نیس صفا هس ...}از خود راضی

+عکسم هیچ ربطی با نوشته ها نداره ها!!!!!!!!

 

/ 7 نظر / 12 بازدید
لوسک

اَااااااااااااااااااااااااااااای تف [اوغ] بی تلبیت حالا بوگو ببینم کیو میگی [متفکر]

لوسک

ناپیدایی پیشی جونم [پلک]

لوسک

[قلب]

لوسک

[بغل]

لوسک

[قهر]پ کجایی؟

رماس

بعد از اینکه تک تک دیوارهای خانه های این شهر دفتر خاطرات تو شد بعد از اینکه در پس کوچه های شهر عشقت اقاقیا کاشتم با عطر نیاز بعد از اینکه آسمان این شهرآقتابی بود از حضورت قسمت شهر دلم شد زلزله ای........... اپم منتظر حظورتم خیلی وقته سر نمی زنی

لوسک

[قهر] [اوغ] [قهر]